Medeltidig sort med relativt hög motståndskraft mot klumprot. Mycket vit invändigt och medelhöga, upprätta blad. Perfekt för långtidslagring.

Utvecklingstid (dagar)
144 dagar
IR
Foa:2 / Sa