En tidig och mycket frisk rödkål med kompakta, högrunda huvuden. Mycket bra hållbarhet i marken. Särskilt attraktiv kål för färskmarknaden.

Utvecklingstid (dagar)
100 dagar
Plantor per hektar (x1000)
50-66,6

Odlingsschema