Rödkål är en typ av Brassica som alltid är populär inom såväl industrin som färskvarumarknaden. Vårt sortiment omfattar sorter för hela odlingssäsongen.

Assortment Type

Odlingsschema

  • Plantning
  • Skörd
  • Lagring