Bejos insatser inom förädling av purjolök har gett goda resultat! Bejo har utvecklat många hybrider, som även har bevisat sitt värde i praktiken. Förädlarteamet fortsätter att utveckla allt bättre sorter. SeedCom erbjuder sorter för hela odlingssäsongen.

Odlingsschema

  • Sådd
  • Plantning
  • Skörd